Tìm hiểu lỗi thường gặp nhất bóng rổ: Lỗi chạy bước

Dù luật chạy bước trong bóng rổ đã được quy định cụ thể, nhưng nhiều cầu thủ chuyên nghiệp vẫn thường mắc phải lỗi này. Đây là điều không hề hiếm gặp khi theo dõi các trận đấu bóng rổ.

Giải thích Luật chạy bước

Lỗi chạy bước (Traveling violation) là một trong những loại lỗi khó khắc phục và rất dễ mắc phải khi thi đấu. Luật chạy bước trong bóng rổ được hiểu là sự di chuyển trái luật theo bất kỳ hướng nào của một hoặc hai chân khi cầu thủ cầm bóng trên tay.

Lỗi này được xác định khi cầu thủ di chuyển quá 3 bước mà không nhồi bóng (đập bóng xuống đất). Cầu thủ không được di chuyển chân trụ trước khi bóng rời khỏi tay hoặc nhảy lên và chạm mặt sân nhưng bóng vẫn cầm trên tay.

Cách nhận biết lỗi chạy bước

Để xác định lỗi chạy bước, trước tiên cần phải nắm rõ quy tắc xác định chân trụ, từ đó trọng tài sẽ nhận biết cầu thủ đó có vi phạm lỗi hay không.

Chân trụ được xác định khi một cầu thủ cầm bóng sống trên sân bước một hoặc nhiều bước về bất kỳ hướng nào với cùng một chân trong khi chân kia giữ tiếp xúc với mặt sân, khi đó chân không di chuyển gọi là chân trụ.

Khi cầu thủ nhảy lên và chạm mặt sân bằng một chân thì chân chạm đất đầu tiên được xác định là chân trụ. Trong trường hơp cầu thủ bật nhảy lên và chạm mặt sân bằng cả 2 chân thì khi di chuyển bước tiếp theo, chân nào rời mặt sân trước, chân còn lại được coi là chân trụ. Nếu cầu thủ nhảy lên và chạm mặt sân bằng hai chân đồng thời, chân nào rời mặt sân trước thì chân còn lại được xác định là chân trụ.

Thời điểm bắt đầu dẫn bóng, bàn chân trụ không được nhấc lên trước khi bóng rời khỏi tay. Nếu chân trụ nhấc lên trước khi bóng rời tay thì đó là lỗi chạy bước.

Khi cầu thủ chuyển bóng hoặc thực hiện ném rổ, bàn chân trụ có thể nhấc lên. Trước khi chân trụ chạm mặt sân thì bóng phải rời khỏi tay. Nếu chân trụ chạm lại mặt sân mà bóng vẫn chưa rời tay thì cầu thủ phạm luật chạy bước.